Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

μια πνοή ανοιγει οπερατικές ρωγμές μες τα χωρίσματα
μπερδεύει την περιστροφή απο τις φαγωμένες στέγες
διασκορπίζει τα όρια απο τα τζάκια..
κάνει να εκλείψουν τα παράθυρα...................................
στριφογυρίζουν οι χλωμές σεληνιακές μορφές
εδώ θα σφηρίξουν σε λιγο για τα θυρία και για τις στρατιές.
και θα μας στείλουν..
μαστιγωμένους, μέσα απο παφλάζοντα νερά και χυμένα ποτά..
μια πνοή σκορπίζει τα όρια του τζακιού.