Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011


μπορεις να κανεις το πράσινο να αισθανθεί μπλε;
Είναι το όραμά σου καθαρός χρυσός;
Είναι το χιούμορ σου μαύρο ή μήπως γέρασε?
ξέρεις που να ψάξεις για να βρεις το κίτρινο;
«Αν και ξέρεις ότι είσαι στο κόκκινο τρόμο,
προειδοποίηση
Κόκκινος φόβος, κόκκινος φόβος ,κόκκινος φόβος ,κόκκινος κόκκινος, κόκκινος φόβος φόβος

Είμαι ο media φίλος σας
Διαφανής, τόσος στενός φίλος

Γύρω από το ρολόι της θρησκείας

Μαζί σας στο τέλος του ουράνιου τόξου

Πράσινο για να αισθανθεί μπλε

Special duties - Police State